Facebook Twitter

Languages

Projekta Apraksts

Šodien migrācija ir debašu uzmanības centrā Eiropā. Migrācijas redzamie cēloņi un sekas, kā klimata izmaiņas, cilvēktiesību pārkāpums, konflikti vai demogrāfiskās izmaiņas Eiropas pilsētās, mums liek rīkoties ne tikai caur humanitāro palīdzību, bet lielākoties caur attīstības sadarbību.   Viena no lietām, kas raksturo Eiropas Savienības attīstības sadarbības politiku 2015.gadā (Eiropas gads veltīts Attīstībai) ir, ka pateicoties tam, ka pirmo reizi tiek veikta plānošana kopīgā pieejā,  ES dalībvalstis apvieno savus centienus, lai nodrošinātu labāku sadarbību un izvairītos no nevajadzīgās atkārtotās iejaukšanās trešajās valstīs.  

Šajā kontekstā, AMITIE CODE (Capitalizing On DEvelopment) ir attīstības izglītības projekts, kas kapitalizē iepriekšējā projekta AMITIE Project (Awareness raising on MIgrations, developmenT and human rIghts through local partnErships) rezultātus. AMITIE CODE iesaista sešas Eiropas Savienības Valstis (Vācija, Itālija, Latvija, Portugāle, Spānija, Francija), divus Reģionus (Emilija-Romaņa, Andalūzija) un astoņas Pilsētas (Boloņa, Hamburga, Redžo-Emīlija, Rīga, Loures, Lizbona, Tulūza, Sevilja). 

Darbības efektivitāti nodrošina partneru dažāda veida pieredze saistībā ar starptautisko sadarbību un vietējām aktivitātēm.  Pateicoties šajā nozarē iegūtajām pieredzēm, ar projektu vai pētniecības darbību palīdzību,  partneri tagad var izstrādāt pasākumus, kuru mērķis ir vairot izpratni par migrāciju, attīstību un cilvēktiesībām.

Aptuveni trīs gadu garumā, projekts AMITIE paredz dažādu pasākumu veikšanu vietējā un valsts līmenī, kuru mērķauditorija būs  iestādes, iedzīvotāji, skolotāji, jaunieši un studenti. 

Skolotājiem un vietējo iestāžu amatpersonām tiks piedāvātas inovātoriskas izglītības aktivitātes; studenti tiks iesaistīti semināros par cilvēktiesību veicināšanas tēmu; tiks izveidota interaktīva web-app, kas koncentrējas uz attīstības sadarbību; tiks veidotas web-sērijas par projekta tēmām; tiks organizēts un vests visās partneru valstīs ceļojošs kinematogrāfiskais festivāls;  kā arī, katra valsts organizēs pasākumus un iniciatīvas mēdijos, lai paziņotu un izplatītu projekta ziņojumus un rezultātus un, lai veicinātu iedzīvotāju piedalīšanos un iesaistīšanos.