Facebook Twitter

Languages

Uzsāktas apmācības pedagogiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

English

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas cilvēktiesību centru uzsāk Rīgas izglītības iestāžu pedagogu četru dienu mācību semināru „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”. Mācību mērķis ir veicināt skolotāju izpratni par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, ka arī attīstīt to prasmes strādāt ar migrantu izcelsmes un reemigrantu skolēniem, kuriem jāpalīdz iekļauties izglītības procesā Latvijā. Mācību rezultātā skolotāji spēs izprast saikni starp migrāciju, attīstību un cilvēktiesībām un pielietot iegūtas zināšanas un iemaņas izglītības procesā savās skolās. Papildus mācību laikā tiks attīstītas pedagogu iemaņas un kompetences neformālās izglītības metožu izmantošanā.

 

Semināru vadīs starpkultūru komunikācijas, izglītības, mediju, cilvēktiesību un neformālās izglītības eksperti, ka arī valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Seminārā piedalīsies arī eksperts imigrantu izcelsmes skolēnu integrācijas jautājumos no Norvēģijas Saleh Mousavi.

 

Mācību semināri notiks 5., 14., 20.  un 22. aprīlī Rīgā.

 

http://www.iksd.riga.lv/public/74178.html